Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Könyvek>A marketing folyamata

A marketing folyamata

írta: Vilmos     Szerző: Kiss Annamária
ª
 
A marketing folyamata több lépésből épül fel.
 
Kutatás és elemzés
A marketingfolyamat egyik központi eleme. A vállalatra és környezetére irányul. Kiemelt célterülete a marketingfolyamat résztvevõi, a vevõk, versenytársak illetve az értékesítési csatorna résztvevõi.
Egyik kiemelt területe a piacszegmentáció, amely során a vevõket olyan csoportokra (szegmensekre) bontják, amelyben a csoportba tartozók valamely (egy vagy több), a vállalat szempontjából fontos ismérv szerint jobban hasonlítanak egymásra, mint a többi szegmensbe tartozókra.

Stratégia, terv, program
A gyakorlatban egymást olykor átfedõ fogalmak, a különbség az általuk átfogott terület szélességében, az idõhorizontban és a tevékenység szintjében van.

Marketingstratégia: legszélesebb, legátfogóbb, és leghosszabb idõhorizontot érintõ cselekvési program. A cég vevõivel, versenytársaival, fõ termékcsoportjaival foglalkozik, elválaszthatatlan a vállalat egészére vonatkozó stratégiától.
Tervezés három szintje: Termékek szintje, Stratégiai üzleti egységek, üzletágak szintje(SBU), és ezek felett áll a Vállalat vagy Korporáció szintje.

Marketingterv: konkrétabb, átvezetést képez a stratégia átfogóbb és a program konkrétabb jellege között. Rövidebb idõszakra (1-3 év) vonatkozik, és általában egy-egy üzletág, vagy egy-egy termékcsoport marketingtevékenységének irányát írja le.

Marketingprogram: viszonylag rövid idõre (egy év, vagy kevesebb) készített konkrét terv. Általában egy-egy termékkel vagy egy-egy piaccal foglalkozik és a marketing-mix elemeire vonatkozik. Magába foglalja még a rendelkezésre álló eszközök felosztását, költségvetés készítését, és az elérendõ eredmények szászerûsítését.

Végrehajtás
Produkálja az eredményt, ez látható a kívülállók számára a marketingbõl. Az elõkészítés (stratégia, terv, program) és a végrehajtás közötti összefüggést 1.7 ábra írja le (25.oldal).

Ellenõrzés, értékelés, auditálás
Ellenõrzés: Elért eredmények összevetése a célkitûzésekkel, a tevékenység megfelelt-e a terveknek vagy sem, az eszközöket rendeltetésszerûen használták-e vagy sem.
Értékelés: több ennél, ha eltérést észlel, megpróbálja feltárni az okokat is.
Auditálás: Egy idõszak marketingtevékenységének átfogó szisztematikus felülvizsgálata. Célja a problémák és a lehetõségek feltárása, valamint javaslat a marketingtevékenység javítására.

Kiadás kelte: 26 január, 2009   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.