Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Könyvek>A kőszivű ember fiai

A kőszivű ember fiai

írta: zsuzsa     Szerző: Jókai Mór
ª
 
Jókai az 1867-es kiegyezésután, 1868-ban írta A kőszívű ember fiai című művét. Műfaját tekintvetörténelmi regény: az1840-es évek második felében, főleg az 1848–49-es szabadságharc idejénjátszódik. .A regény történetesajátos módon van megszerkesztve. Az író nem mondja el az eseményeket az időszokásos, lineáris rendjében az elejétől a végéig, hanem erősen válogatva:egyeseket csak megemlít, másokat teljesen az olvasó képzeletére bíz. Vannakviszont olyanok, amelyeket apró részletezéssel ad elő, illetve megjelenít.Az egész regénykompozícióját az erős szembeállítások, a hangsúlyozott ellentétek gyakoriságajellemzi.Felemelő és megnevettető részletek, freskószerű csataképek és életképszerűjelenetek, anekdotába illő fordulatok követik egymást. Ehhez acselekménymenethez igazodik a hangnemek sokfélesége is: a humor, a szatíra, azidill s a nemes eszmékért lelkesedő és lelkesítő pátosz váltogatják egymást.A regénycselekményét elindító és azt mindvégig meghatározó nagyjelenet is többszörösellentétet sűrít magába . – Nemesdombon, az Alföld közepéreálmodott falu úri kastélyában a vendégek mulatnak. A díszlakomán a nagyhatalmú ésdúsgazdag örökös főispánt, Baradlay Kazimirt ünneplik. Harsognak az „éljenek”,pattognak a pohárköszöntők rakétái, s közben egymásik teremben az ünnepelt házigazda haldoklik, s végrendeletét diktálja feleségénekBár csak hatvanpercig él a regényidőben, mégis ő az egyik legfontosabb szereplő. „Kőszívű” – aszó orvosi és erkölcsi értelmében is. Nagyszabású, hideg és kőkemény lelkű,zsarnoki természetű, okos és következetes politikus: félelmetes akaratereje asíron túl is érvényesülni akar. Testamentuma a három fiú további pályafutásátés az anya sorsát szabja meg: Ödön magas rangú diplomataként, Richárdkatonatisztként, esetleg hősi halottként, Jenő főhivatalnokként szolgálja ésfolytassa az apai célkitűzéseket, felesége pedig hat hét múlva menjen nőül avármegye adminisztrátorához, Rideghváry Bencéhez.Baradlay Kazimirnagy célja az idő megállítása, a történelmi haladás feltartóztatása. Aztakarja: „A föld ne mozogjon, hanem álljon. – S ha az egész föld előre megy is,ez a darab föld, ami a mienk, ne menjen vele!” Előre látja, tudja, hogyálmodozó rajongók megsemmisíthetik a nyolcszázados magyar nemesség uralmát,régi rendjét. Ettől fél, ettől retteg, ezt akarja megakadályozni.A halál pillanatábanBaradlayné (Mária), a hű és engedelmes nő váratlanul – de nem indokolatlanul –fellázad férje végakarata ellen, s megesküszik, hogy mindenben az ellenkezőjétfogja cselekedni. Baradlayné egész további élete küzdelema végrendelet minden egyes pontja ellen. A harc az özvegy és a halott között afelszínen a fiúkért folyik, de aki a regény történelmi idejében (reformkor,szabadságharc) következetesen szemben áll Baradlay és Rideghváry szándékaival,az szükségképpen a társadalmi-polgári haladás, a nemzeti függetlenség, a 48-asforradalom és szabadságharc oldalára kerül. Ezt a megállapítást egészíti ki afalu papjának, Lánghy Bertalannak a temetésen elmondott imája: a kőszívűemberrel való szembefordulás egyúttal a nyomorultak, az elesettek, azüldözöttek, a szenvedők ügyének felkarolását is jelenti, tehát nemes erkölcsicselekedet is egyben.
Így válik Baradlayné harca egy halott emlékével egy új,tisztultabb erkölcsű, igazságosabb, emberibb világ harcává a régi ellen.A regény befejezéseaz eddigieken kívül is számos meglepő, „csodás”, nem várt fordulatot tartalmaz.Jenő egy tévedés,egy névcsere következtében hal meg. Hogy megmentse családja boldogságát, Ödönhelyett elindul Pestre a vésztörvényszék elé. Így lett a csendes, félszeg,visszahúzódó legkisebb fiúból a család egyetlen mártírja, igazi „hős”. Richárd szintén apesti Újépület (haditörvényszék) foglya: rá is, a többi rabbal együtt, avérpad, a halálos ítélet vár. Életét mégis az „ördögnek”, PlankenhorstAlfonsine bárónőnek köszönheti. A bosszút lihegő nő értesíti a teljhatalmúkormányzót, Haynaut, hogy másnap felmentik Magyarország kormányzóságától. Csakegy éjszakája van hátra, hogy aláírja a fogoly katonák halálos ítéletét. – Azeredményről kiszámított késleltetéssel értesülhet az olvasó: a vérig sértetttábornagy úgy vág vissza az őt felmentő miniszternek, hogy mind a százhúszvádlottnak megkegyelmez, s valamennyit szabadon bocsátja. Teljhatalma volt rá.A bosszú gyönyörében kéjelgő Alfonsine és Richárd ugyanazzal a vonattal érkezikBécsbe, s csaknem egy időben közli az egyik Edithtel Richárd halálát, a másikennek eleven cáfolatát.A regénytörténetlegvégén derül fény arra, hogy miféle okok szították a Plankenhorstok féktelengyűlöletét, sokféle ármányát Liedenwall Edith és a Baradlayak ellen. Azagglegénynek maradt Plankenhorst Alfréd jelentős vagyona és módosítottvégrendelete volt valójában a két bárónő gonosz cselekedeteinek mozgatórugója.A háromszázezer ezüstforint hagyatékért folyt a küzdelem. A mű szerkezetére, cselekménybonyolítására jellemző avégrendeletek nagy szerepe a főhősök életében. Baradlay Kazimir testamentumaindítja el az eseményeket, s Plankenhorst Alfréd hagyatéka zárja le. Ezutóbbiról a főhősök (Richárd és Edith) a végkifejletig semmit sem tudnak. Hogymit ismernek – vagy ismerik-e egyáltalán – a Baradlay fiúk apjuk végakaratából,az nem derül ki a történések során. Legfeljebb csak közvetve – anyjuk döntéseirévén – lehet róla tudomásuk. Így lesz ez a két titkolt, titkos végrendeletemberi sorsok irányítójává.
Kiadás kelte: 01 január, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

További összefoglalók a következők szerint zsuzsa

More

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

 1. 13. kló

  ?????????

  te tudod honnan hívta haza a fiúkat mék fiút honnan hívtí kérlek léci segícsél

  0 Minősítés 2011. január 30.
 2. 12. chivu

  nah nyugi

  nah figyusz ck h tenleg ti oajan okosok vagytok ako vegyetek a kokorszaki konyveket es olvasatok onan es ha nm ako elegedjeek meg evel me szentem nm en vagyok az egyeduli akit megmentett ez az oldal ugyhogy inkabb ujetek le a f*******ra es halgasatok legalabb ah megkoszoni nm tudjatok..............kosz a segitseget:P:P:P:P:P:P:P

  2 Minősítés 2010. április 7.
 3. 11. laci

  hát

  hát igen ha jobban belegondolok akkor tényleg engem is kihúzott a bajból de a HELYESÍRÁS tényleg SZAR!!!!!!

  4 Minősítés 2008. március 30.
 4. 10. laci

  ez szar!!!!!!!!!!!!

  ez kurv.szar televan 1 rakás hibával, nem inkább 6 rakás hibával

  3 Minősítés 2008. március 30.
 5. 9. $$$SÜNNI$$$

  egy nagy szar

  egy nagy geci az egész... nincs benne semmi...

  3 Minősítés 2008. március 30.
 6. 8. Milcsi

  kicsi

  nemhogy örülnétek hogy nem a saját kútfejetekből kell kiszedegetni ezt a hosszú regényt.amugy meg aki okos kiszedi a lényeget

  3 Minősítés 2008. március 23.
 7. 7. baba

  koc

  a helyesiras tenleg hianyzik de ketsegbeesett helyzetemben nekem segitett szoval kossz

  3 Minősítés 2008. március 19.
 8. 6. huny

  lapi

  elviselheto:P

  3 Minősítés 2008. március 18.
 9. 5. Panka

  szar

  nyugi má lucia ez tényleg k~~~va szar

  3 Minősítés 2008. március 17.
 10. 4. Panna

  kaki

  még annál is kakibb

  2 Minősítés 2008. március 17.
X

.