Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Egri Csillagok

írta: Linda82     Szerző: Gárdonyi Géza
ª
 
KeletkezéseA mű születése Gárdonyi egri alkotóéveihez kötődik, 1901-ben látott napvilágot.SzereplőkA műben valóságos történelmi alakok életútjának egy részét követhetjük nyomon. Valós szereplői romantikus, eszményi hősökké magasztosulnak. Magatartásukból, személyiségükből a példamutató tetteket emeli ki az író, míg negatív történelmi szerepükről nem tesz említést. A regény végén helyet kapott egy lista a várvédő egri hősök névsorával, akik közül Gárdonyi sokat bevett a történetbe. Ugyancsak a kor ismert személyiségei jelennek meg a királyné udvarának leírásában is (pl. Zrínyi Miklós, Tinódi Sebestyén, Szapolyai István, vagy a királyné). Valós főszereplők: - Bornemissza Gergely ( 1555. jan. után): királyi hadnagy, végvári vitéz, egri kapitány. Egy pécsi kovácsmester fia volt. 1552-ben hadnagyként küldték a királyi csapatok élén Egerbe. Már Tinódi utal tűzszerészi, haditechnikai fortélyaira. 1553-ban Eger várának kapitányává nevezték ki. 1553. október 17-én a törökök elfogták és Isztambulba vitték. „Felesége 1555. januárban levélben kérte Nádasdy Tamás nádort, járjon közbe szabadulása érdekében” – az Életrajzi Lexikon szerint. Az egri ostrom után a regényben sorsa befejeződik, ez a mű csúcspontja.- Cecey Éva: Bornemissza Gergely felesége volt a valóságban is. - Enyingi Török Bálint (Isztambul, 1551): magyar főnemes. 1521-től nándorfehérvári bán, 1526ban részt vett a mohácsi csatában mint II. Lajos testőre. 1527-ben átállt I. Ferdinánd oldalára, a ezért nagy birtokokat kapott. 1540-ben Izabellával, Fráter Györggyel és Petrovics Péterrel együtt osztoztak János Zsigmond gyámságának jogán. Amikor ugyanebben az évben Izabella királynét II.Szulimán szultán Pest melletti táborába kísérte, a törökök elfogták és az isztambuli Héttorony foglya lett haláláig. A regényben az 1530-as években bukkan fel, a mohácsi csata leírása és Török Bálint erőszakos birtokszerzései a műből kimaradnak, eszményített törökverő hőssé válik, pedig a valóságban Nándorfehérvár törököknek való átengedése is a nevéhez fűződik. - Dobó István (1500 körül – Szered, 1572): felvidéki nagybirtokos főnemes. 1549-től volt Eger várának kapitánya. 1552. szeptember 11–október 18. között Ahmet nagyvezér és Ali budai pasa seregeivel szemben megvédte a várat, mely kulcsfontosságú szerepet töltött be akkor Felső-Magyarországon. A történetben már az első fejezetben felbukkan. További sorsa azonban nem szerepel a műben, miszerint jutalmul Déva és Szamosújvár területét kapta meg I. Ferdinándtól, majd 1553-ban Erdély vajdájának nevezték ki. Utána több vád is érte az udvar részéről: 1569. december 12-én Miksa magyar király Balassi Bálint apjával, Balassi Jánossal együtt fogatta el, majd utóbb szabadon engedték. - Mekcsey István (Tiszavárkony, 1553): birtokos nemes, 1551 – 52-ben az egri vár várnagya, vicekapitánya volt. Az egri győzelem után lemondott rangjáról, de 1553. március végéig ő lett a vár gondnoka. „Katonái és a lakosság közti csetepatéban lelte halálát” – ez azonban a regényben már nem szerepel. A valóságos személyek mellett azonban helyet kapnak kitalált és tipikus regényszereplők is: - Sárközi, a cigány- Jumurdzsák, a kiszolgált török katona Nemcsak személyek, de tárgyak is fontos, állandóan visszatérő szerepet játszanak a műben. Ilyen például Jumurdzsák amulettje, a gyűrű. " Ahogy megmozdult, megérezte, hogy valami kicsúszott a zsebéből. Fölvette és megbámulta. Aztán, hogy rátapintott, eszébe jutott, hogy a török talizmánja az. A kis selyemzacskóban valami keménykedett. Fölhasította a kardjával, hát egy gyűrű fordult ki belőle. A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, vagy sötét gránát vagy obszidián, nem lehetett megismerni a holdvilágnál. De azt tisztán lehetett látni, hogy valami halványsárga kőből hold van rajta meg körülötte öt apró gyémántcsillag."Témája A mű tárgya történeti eseményekhez kötődik, Buda elfoglalása és a török 1552.
évi hadjáratának kiemelkedő fontosságú eseménye, Eger ostroma szolgál fő témájául.A mű lapjain kibontakozik a három részre szakadt Magyarország állapota: a mohácsi csata után a törökök 1541-ben elfoglalják Budát, az ország középső része török fennhatóság alatt áll. A törökök hatalmuk megerősítését és területük kiterjesztését megcélozva 1552 nyarán újabb hadjáratot indítanak a még el nem foglalt magyar területek ellen, majd több nagyobb végvár birtokabvétele után három seregük Szolnok alatt egyesült erővel indul a végvár ellen. A vár bevételét követően a 80000 főnyi óriási haderő Eger vára alá vonul, mely Dobó István kapitány vezetésével, maroknyi csapattal küzd meg az egyesült török sereg ellen. A szeptember 11-től többször megrohamozott, ostrom alá vett védősereg keményen helytáll a támadásoknak, így a törkök súlyos emberveszteségeket szenvednek. Az egyre hidegebb, támadók számára barátságtalanbb időjárás, a járványok és a heves ellenállás egyaránt hozzájárulnak a magyar sikereknek, s végül a törökök október 17-18-án (38 ostromnap után) feladva a további hadakozást visszavonul és eltűnik a vár alól. Az egri diadalnak óriási fontosságot tulajdonított a korabeli Európa, a XVI. században ez volt az első alkalom, hogy sikeresen megvédtek egy magyar végvárat a védők, mely amúgy kiemelkedő stratégiai fontosságú helyen állt, hiszen az egész Felvidék amolyan előretolt védőbástyája volt s több falu is védelme alá tartozott.CselekményeA történet a török hódoltság idején játszódik, a 16. században. A cselekmény a két főszereplő, Bornemissza Gergely és Cecey Éva történetét követi gyerekkoruktól az egri várvédők győzelméig. A szerző a művet öt fejezetre osztotta. 1. rész: Hol terem a magyar vitéz? Gergő és Vicuska török fogságba esése és kiszabadulása. Jumurdzsák megmenekülése a haláltól. Dobó Gábor pappal elviteti Török Bálint udvarába a kis Gergelyt. 2. rész: Oda Buda Gergely megkapja Jumurdzsák amulettjét, gyűrűjét. 1541-ben a török Buda felé indul. Gergely fel akarja robbantani a török szultánt ám összetéveszti egy agával, újabb fogság és szabadulás. Évi a királyné udvarában. Buda elvesztése és Török Bálint fogságba jutása. 3. rész: A rab oroszlán Mekcsey felkeresi Gergelyt, hogy Évát máshoz akarják adni. Gergely Gyaluról megszökteti szerelmét. Gergely, Éva, Török Jancsi és Matyi elindulnak Török Bálintot kiszabadítani, Jumurdzsák a nyomukban. A szöktetés nem sikerül, elmenekülnek. 4. rész: Eger veszedelme Jumurdzsák elrabolja Éva és Gergely 6 éves fiát, a talizmánját akarja visszakapni. Gergely királyi főhadnagy közben már elindult Eger felé, Dobó István segítségére. Az ostrom kezdete, kiderül a gyermek elrablása.Gergely egy éjszakai támadást szervez és rátalál a kémükre aki fontos információkat közöl velük 5. rész: Holdfogyatkozás Éva Szarvaskőre siet, be akar jutni egy alagúton át az ostromlott egri várba. Hegedűs hadnagy árulása. Éva bejut a várba, de eltitkolják férje elől. Az ostrom leírása, az egri nők hősiessége, Gergely fortélyos haditechnikái. Évának egy török asszony elhozza fiát saját gyermeke ellenében. A török elvonulása Eger alól.
Kiadás kelte: 09 október, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

 1. 7. 1Ember

  Szar

  Béna ennek egyrészét a wikipediárol másoltad

  1 Minősítés 2011. május 3.
 2. 6. Szofi

  az oldal MINŐSÉGE

  szar az oldal,de nagyon

  2 Minősítés 2011. március 28.
 3. 5. balázs

  fikázás

  Ez egy nagy sz@r!!!nekem egy 508 oldalas segtőrlő könyv van meg!!!ÉS ÚTÁLÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓM!!!!!!!!!!!!!!!

  2 Minősítés 2010. december 9.
 4. 4. Ágicuska

  az előző írásomhoz

  persze ez az oldal

  7 Minősítés 2008. április 10.
 5. 3. Ágicuska

  megjegyzés

  Nekem nagyon sokat segített

  8 Minősítés 2008. április 10.
 6. 2. vanessa

  válasz

  akkor mér vagy ezen az oldalon???

  7 Minősítés 2008. április 9.
 7. 1. vanessazac

  mondás

  én utálom az egri csillagokat

  10 Minősítés 2008. április 9.
X

.