Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Könyvek>Regények És Novellák>Az arany ember c. regény mondanivalója és elemzése

Az arany ember c. regény mondanivalója és elemzése

írta: Csaba     Szerző: Jó magam
ª
 
"Az arany ember" Jókai Mórnak egyik legpoétikusabb regénye. A regény líraiságát, hangulatgazdagságát magyarázza, hogy az írót sok személyes szál fűzi a regényhez, hiszen szülővárosának a XIX. század eleji Komáromnak a sajátos világát idézi és alig van a regénynek olyan szereplője, akit ne gyermekkora Komáromának valamelyik jól ismert lakójáról mintázott volna. A cselekményt is át- meg átszövik az egykori kereskedőélet kalandos, fordulatos epizódjai, melyek még a szülői házban ragadták meg a gyermek Jókai képzeletét. Személyes élményt őriz Noémi, oly sok gyöngédséggel megrajzolt alakja is. Jókainak, már idős korában fellobbant szerelmét gyámleánya, a 18 esztendős Lukánics Ottilia iránt. A regényben a romantikus ábrázolásmód  eszközeivel a kapitalizmus világát rajzolja meg Jókai, akárcsak a "Fekete gyémántok"-ban. Szereplőinek élettörténetével azt a mondanivalóját példázza, hogy ebben a társadalomban az ember sorsa és jelleme alá van rendelve a pénz hatalmának, mely megront minden igaz ember érzést. Hőseinek boldogtalansága, sivár élete fejezi ki Jókai szenvedélyes tiltakozását a pénz mindenható uralmára épülő társadalom ellen. Ez a tiltakozás a regény befejezésében éri el tetőpontját, azzal, hogy Timár Mihály szakít régi életével, s a vagyon és hatalom helyett a Senki szigetének idilli egyszerűségét választja, mintegy arra figyelmezet Jókai, hogy igazi, őszinte érzés, igazi boldogság csak a pénz világán kívül születik. Ahogy a regény utolsó fejezetében megfogalmazza: "Volt egyszer egy ember, aki odahagyta a világot, amelyben bámulták és csinált magának egy másik világot, amelyben szeretik." Ez a megoldás természetesen csak az egyén számára jelent kiutat, nem a társadalom egésze számára. A benne kifejeződő társadalom bírálatban ezért sok a romantikus illuzió. Jókai antikapitalizmusának romantikus jellegét mutatja az is, hogy a kapitalizmus rideg embertelenségével csak a természetes környezetben élő emberek egyszerűségét, romlatlanságát tudja eszményképként szembeállítani. 

A REGÉNY SZERKEZETE: "Az arany ember"-ben a romantika uralkodó vonásai a realizmus jegyeivel szerencsésen keverednek. Realisztikus részletekben (pl. a polgárosuló kisváros képe), festői tájleírásokban (pl. a Vaskapu vagy a téli Balaton) igen gazdag. Szerkezete a Jókai-regények többségétől eltérően arányos, kiegyensúlyozott. A főhős kettős életének színterei szinte filmszerűen váltogatják, követik egymást. Egyes hangulatkeltő motívumok sejtelmesen ismétlődnek (pl. a hajó, a malom, a holdfény stb.). Újra meg újra megjelenik a belső monológ, Jókainak egyébként ritkán használt stíluseszköze. A refényt először maga Jókai írta át 5 felvonásos drámává, melynek századik előadását Jókai is megérte. "Az aranyember" c. regényének nagy népszerűségre tett szert nem csak könyv, hanem színpadi dráma, illetve film formájában is. "Az aranyeber"-t eddig 3 ízben filmesítették meg (1918-ban, 1936-ban és 1962-ben). Nem kétséges, hogy Jókai művei közül az egyik az a regénye, amelynek a legnagyobb  az olvasóközönsége.
Kiadás kelte: 08 február, 2009   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.