Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Tudomány>A víz előfordulása a Földön

A víz előfordulása a Földön

írta: gymargo     Szerző: Juhász Cs.
ª
 
A Föld teljes vízkészlete: 2 milliárd km³ (ami a föld tömegének 1 %-a). Ennek a víznek jelentős hányada a szilárd kéregben kémiailag , kisebb hányada az élő szervezetekben biológiailag kötött. Ezek nélkül a vízkészlet kb.: 1,35-1,4 milliárd km³ . Ezen vízkészlet 97 %-át óceánok és tengerek teszik ki. 2 % jut a sarki jégben és gleccserekben lefagyott vizekre. 1 % a szárazföld egyéb, igen változatos formában megjelenő vizeire. A teljes vízkészletnek csupán 0,03 %-a ténylegesen hasznosítható, hozzáférhető édesvízkészlet. A víz előfordulása, fajtái A szárazföld vizein belül megkülönböztetjük a felszíni és felszín alatti vizeket, ez utóbbin belül is kiemelten a talajnedvességet. Felszíni vizek: Természetes: Folyóvizek: a különböző nagyságú vízfolyások. Állóvizek: tavak, mocsarak, lápok stb., belvizek. Mesterséges: víztározók, különböző célú csatornák stb. A felszín alatti vizek a szilárd földkéreg különböző méretű pórusaiban, repedéseiben jelenlevő vizek. Talajnedvesség: a háromfázisú rétegnek (zónának) a vizei, szűkebb értelemben csupán a gravitációs erővel szemben visszatartott vizek. A talajban háromfázisú (talaj, víz, levegő) és kétfázisú (talaj és víz) zónáról beszélhetünk. A talajban háromfázisú (talaj, víz, levegő) és kétfázisú (talaj és víz) zónáról beszélhetünk.
Talajvíz: a felszíntől számított első vízzáró réteg fölötti vízvezető rétegek pórustereit teljes egészében kitöltő víz. A talajvizek felszínén a légköri nyomás érvényesül. Rétegvíz: az első vízzáró réteg alatti, a pórustereket ugyancsak teljes egészében kitöltő víz (általában nyomás alatt vannak – artézi vizek). Hévíz: a 37 °C-ot meghaladó rétegvíz. Ásványvíz: olyan vizek, amelyek sótartalma az 0,5 g/l-t meghaladja. Parti szűrőzésű vizek: azok a vizek, amelyek a vízfolyást sávszerűen kísérő alluviális üledékekben a folyókkal párhuzamosan telepített kutak vagy kútsorok segítségével úgy termelhetők ki, hogy a kitermelt víz legalább fele a folyóvízből származik. Karsztvíz: a mészkő és dolomit kőzetek viszonylag nagyméretű hasadékaiban, repedéseiben járataiban található víz. A természetes körülmények között felszínre bukkanó felszín alatti vizek a források, amelyek állandó vagy időszakos források lehetnek.
Kiadás kelte: 26 november, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.