Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Tudomány>Kémia>Az elektronburok felépítése, szerkezete és kapcsolata a periódusos rendszerrel

Az elektronburok felépítése, szerkezete és kapcsolata a periódusos rendszerrel

írta: berzelius     Szerző: Dr. B. L.
ª
 
Az elektronburok felépítése, szerkezete és kapcsolata a periódusos rendszerrel - ATOMPÁLYA: az atommag körül az a térrész, ahol az elektron leggyakrabban tartózkodik. - KVANTUMSZÁMOK: ezekkel adhatjuk meg az elektronok elrendeződését az elektronburokban. - FŐKVANTUMSZÁM: jellemzi az elektron atommagtól való átlagos távolságának mértékét. Megszabja az atomok egyes elektronjainak energiáját. jele: n; értéke: 1,2,3,4 stb. egész szám ill. K-tól kezdődően az ábécé nagy betűi. - MELLÉKKVANTUMSZÁM: az atompálya térbeli alakját jellemzi. Az elektronok energiája függ a térbeli pályák alakjától is. jele: l; értéke: n-1 egész szám ill. s ,p, d, f - MÁGNESES KVANTUMSZÁM: az atompályák térbeli irányát adja meg. jele: m; értéke: -1,0,1 - SPINKVANTUMSZÁM: ebből az elektronok sajátságaira -elektromos térben- tudunk következtetni. jele: s; értéke: +1/2, -1/2 - TELÍTETT ALHÉJ: ha egy alhéjon maximális számú elektron van. - TELÍTETLEN ALHÉJ: ha egy alhéjon kevesebb számú elektron van, mint ami lehetséges. A telített héjakon a maximális elektronszám: - HÉJ ALHÉJ ELEKTRONOK SZÁMA K s 2 L s, p 2+6=8 M s, p, d 2+6+10=18 N s, p, d, f 2+6+10+14=32 Az elektronszerkezet kiépülése - az elektronhéjban lévő elektronok beépülési sorrendjét lényegében 3 elv határozza meg: Energiaminimumra törekvés elve - az elektronok a lehető legkisebb energiájú pályákat foglalják el, feltéve, ha ez a pálya szabad.
- 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p Pauli elv - az atomban nem lehet két olyan elektron, melynek az összes kvantumszáma megegyezik. Az azonos atompályán lévő elektronok a mágneses spinkvantumszámuk értékében tér el (ellentétes spinnel épülnek be az adott pályára) - s-2e- p-6e- d-10e- f-14e- maximum Hund szabály: - az elektronok az alhéjak azonos energiájú pályáit úgy töltik be, hogy először az azonos spinkvantumszámú elektronok épülnek be. Minél több legyen a párosítatlan. (pl. a p alhéjra 3 elektron a 3 különböző atompályára épül be) A periódusos rendszer és az atomszerkezet kapcsolata - PERIÓDUSOS RENDSZER: vízszintes sorokból (periódusokból) és függőleges oszlopokból (csoportokból) áll. A periódusokban balról jobbra nő a rendszám (ennek függvényében a p+ szám) és az e- szám is. A csoportokon belül nő az atomtömeg és a magtöltés. - Az anyagi minőséget az atommagban lévő protonok száma határozza meg. -
Kiadás kelte: 24 február, 2008   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.