Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Jog És Politika>A bevételek szerepe, jogcímei, a költségvetési szervek bevételei, jogcímei...

A bevételek szerepe, jogcímei, a költségvetési szervek bevételei, jogcímei...

írta: Linda82     Szerző: Farkas Istvánné
ª
 
· Bevételek szerepe: költségvetési szervek a feladataik teljesítéséhez anyagi eszközökre van szükségük, melyek bevételek révén teremthetők meg. · Bevételek jogcímei: 1. más-más forrásból származnak 2. jogszabály vagy teljesítmény alapján teljesíthetők 3. egy részük ktg szerv működéséhez kapcsolódnak, már bevételek a vagyonnak hasznosításával, befektetésével keletkeznek 4. egyes bevételek normákon, mások egyedi döntéseken alapulnak · Költségvetési szervek bevételei: o TÁMOGATÁSOK: - Intézményfinanszírozás: feladat ellátás intézményi keretet, jelentős infrastruktúrát igényel - Feladatfinanszírozás: a feladat költsége önköltségszámítás alapján meghatározható - Feladat mutatókhoz kötött támogatás - Önkormányzati támogatások: Normatív állami hozzájárulások: (Az éves költségvetési tv mondja ki a mértékét, jogcímeit. Hozzájárulás alanyi jogon felhasználási kötöttség nélkül illeti meg. Néhány fontosabb jogcím: 1. településüzemeltetési hozzájárulás ( létszám alapján) 2. elmaradt települések támogatása 3. szociálpolitikai támogatás 4. gyermek és ifj.véd. támogatás 5. óvodai ellátás, általános, középiskolai oktatás) Cél és: Nem normatív, felhasználási kötöttség jellemzi, kitűzött feladathoz, igényléssel nyerhető el, ha az önkorm. megfogalmazott kritériumoknak megfelel, mérlegelés nélkül folyósítják. Címzett támogatások: nagy költség igényű, több önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló fejlesztések támogatására állapítható meg. Más célra nem használható fel. Átengedett bevételek: o SAJÁT BEVÉTELEK: - Működési bevételek: rendeltetésszerű működésével összefüggő, részben jogszabály által meghatározott, részben saját döntési jogkörben előírt és beszedett bevételek, melyek a kiadások finanszírozására használhatók fel. 1. Alaptevékenység bevételei 2. Intézményi egyéb sajátos bevételek 3. Vállalkozási bevételek 4. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 5. Áfa bevételek 6. Kamatbevételek. - Önkormányzatok speciális működési bevételei: 1.
átengedett központi adók: SZJA, GJ-adók, környezetvédelmi bírságok 2. helyi adók: - vagyontípusú adók (építmény, telek) - kommunális adók (magánszemélyek,- vállalkozások kom.adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.) 3. illetékek - Átvett pénzeszközök: - forrás szerint - ÁHT-on belül átvett - ÁHT-on kívül átvett - cél-rendeltetés szerint: - működési célra átvett - felhalmozási célra átvett - időtartam szerint: - hosszú távra visszafiz. Köt.gel - véglegesen visszafiz. Köt.nélkül - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. tárgyi eszközök, immat.javak, értékesítése 2. pü-i befektetések bevételei - Pénzforgalom nélküli bevételek: Alaptevék.-hez kapcsolódó tárgyévben képződött költségvetési tartalék és előirányzat-maradvány, ill. a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eredményt tartalmazza, és ezen tartalékból ténylegesen igénybe vett összeget tartalmazza. - Hitelműveletek bevételei: - hitelfelvétel -kötvénykibocsátás ( köz. ktg szervnek ez tiltva van )- osztalék, hozam bevétel - Nem végleges bevételek: 1. függő: ktg szervek bankszla érkezett , rendeltetése tisztázatlan, tisztázás után visszautaljuk 2. Átfutó: rendeltetése ismert, de nem a ktgvetési szervet illeti meg, vagy csak részben 3. Kiegyenlítő: munkavállalók által felvett, kifizetett, különböző jogcímű előlegek bevétele, pl: úti, vásárlási előlegek.
Kiadás kelte: 20 október, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.