Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Jog És Politika>Költségvetési szerv sajátossága, a számviteli politika lényege, elvei, a számlarend

Költségvetési szerv sajátossága, a számviteli politika lényege, elvei, a számlarend

írta: Linda82     Szerző: Farkas Istvánné
ª
 
o Költségvetési szerv sajátossága: 1. közfeladatokat látnak el 2. gazdálkodáshoz szükséges forrásokat az alapító bocsátja rendelkezésre 3. pénz nagyságrendjét évente a költségvetési törvény határozza meg 4. előirányzat alapján gazdálkodnak 5. eszközeik állami ill. önkormányzati tulajdonban vannak 6. gazdálkodására szigorú szabályok vonatkoznak § Számviteli politika: Számvitelről szóló 2000. évi C törvény és a ÁHT szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet határozza meg o Számviteli politika: ez egy szabályozás, intézmények saját belső szabályozása, amelynek feladata az adott gazdálkodó szervezet jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós összképet nyújtson és tájékoztasson. o Intézmények megalakulását követően 90 napon belül el kell készíteni, ennek iránymutatója a 249-es kormányrendelet o Számviteli politika elkészítéséért az adott intézmény vezetője a felelős o Vannak kötelező szabályzatok, melyektől eltérni nem lehet: Ø Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Ø Eszközök és források értékelési szabályzata Ø Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat Ø Pénzkezelési szabályzat o a lényegesség elve érvényesülése Þ 1. beszámoló szempontjából, lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – észszerűség határán belül - befolyásolhatja a felhasználóknak a beszámoló alapján hozott gazdasági döntéseit 2. lényeges-nem lényeges információk, meghatározásánál meg kell határozni, hogy mi tekinthető figyelembe veendő szempontnak 3. Vhr 8 § (5) bekezdése alapján figyelembe veendő szempontok a) megbízható és valós összkép kialakítása b) piaci értéken történő értékelés esetén, a piaci és a könyvszerinti érték közötti különbözet jelentős összegének meghatározása c) terven felüli értékcsökkenés elszámolása d) kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítése o Kormányrendelet alapján meg kell határozni a mérlegkészítés időpontját éves beszámoló elkészítésének határidejét (február 28.
-a), mérleg fordulónapját (december 31-e) o Mérlegkészítés időpontja→ olyan időpontot jelent, ameddig a könyveinkben az előző időszakra helyesbíteni lehet, illetve ameddig az összes értékelési feladatot el kell végezni (egyénileg eltérő jan. vége-február vége) o Számlarend: egyik legkomplexebb szabályzat, számlarend kialakításánál figyelembe kell venni: Ø számviteli alapelvek érvényesülését Ø érvényre kell juttatni a számviteli politikában meghatározott elveket, módszereket Ø jogszabályi háttér: számvitelről szóló 2000. évi C törvény és a ÁHT szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet Ø saját számlatükör kialakításánál figyelembe kell venni a számlapolitikát Ø részletes szabályzatot o számlarend tartalmazza: Ø minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét és megnevezését Ø számla tartalmát, ha számla megnevezéséből nem állapítható meg, akkor a számla értéke növekedésének és csökkenésének jogcímeit Ø számlát érintő gazdasági eseményeket és azok számlákkal való kapcsolatát Ø feladások rendjét Ø főkönyvi számla és analitikus nyilvántartás kapcsolatát Ø számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet
Kiadás kelte: 21 október, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.