Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Jog És Politika>Általános Jog>A tartalékok helye költségvetési szervek mérlegében, a tartalék fajtái

A tartalékok helye költségvetési szervek mérlegében, a tartalék fajtái

írta: Linda82     Szerző: Farkas Istvánné
ª
 
o 4. számlaosztály – Források: 1. saját tőke, idegen tőke 2. Tartalékok 3. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek 4. passzív pü-i elszámolások 5. függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek o Tartalékok (42): Alap és vállalkozási tevékenységre külön-külön megállapítjuk, hogy mennyi volt a bevétel és a kiadás. Összemérésükkel számoljuk a tárgyévben keletkezett tartalék összegét. Tartalékok: - Alaptevékenység esetében a 1. pénzmaradványból 2. előirányzat maradványból - Vállalkozási tevékenység esetében, pedig 1. eredményből tevődik össze o Tartalékok általános jellemzője: 1. itt kell kimutatni az ÁHT szervezetének előző évekből származó pénzeszközének azt a forrását, mely befektetett eszközök és folyó működési kiadások finanszírozására fordítható 2. fölötte az ÁHT szervezetének teljes rendelkezési jogosultsága van (a jóváhagyás mértékéig) 3. mobil pénzeszközben rendelkezésre álló forrást jelent o A Kincstári körbe és a Kincstári körön kívüli államháztartás szervezeteinél eltérő számlák szolgálnak a költségvetési, vállalkozási tartalékok elszámolására illetve a mérlegben való megjelenítésére o Tartalékok fajtái: 1. Költségvetési tartalék: A költségvetési tartalék számlát a kincstári körbe nem tartozó államháztartás szervezetei alkalmazzák alaptevékenység ellátásával kapcsolatos pénzmaradvány elszámolására - Kötelező számlái: a) Költségvetési tartalék elszámolási számla 4211 → alaptevékenység befolyt bevételei és kiadásai különbözetének kimutatására szolgál. b) Költségvetési pénzmaradvány 4212 → Kincstári körön kívüli ÁHT szervezetek felhasználható, jóváhagyott pénzmaradványának kimutatására szolgál c) Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 4214 → pénzmaradvánnyal kapcsolatos korrekciók, kimutatására szolgál, azok pénzügyi rendezéséig.
d. Kiadási megtakarítás. bevételi lemaradás. előirányzat-maradvány → kincstári körbe tartozó államháztartás szervezeteinél kiadási megtakarítás vagy elő irányzat túllépés, valamint bevételi túlteljesítés vagy lemaradás keletkezhet. 2.Vállalkozási tartalék: vállalkozási tevékenység eredménye is pénzforgalmi eredmény. - Kötelező számlái: a) váll-i tartalék elszámolása 4221 → váll-i tev. folytatásával kapcsolatban befolyt bevételek és kiadások különbözetének kimutatására szolgál. b) váll-i tev. Eredménye 4222 → számla egyenlege tartalmazza az 1. előző években képződött és még fel nem használt vállalkozási eredményt, valamint 2. az előző évben képződött eredmény tartalékba helyezett összegét c) elkülönített eredmény 4223 → annak az eredményrésznek az elkülönítésére szolgál, melyet a Kincstári körön kívüli ÁHT szervezet a következő évben - alaptevékenységének finanszírozására kíván felhasználni. Ezt az összeget nem terheli költségvetési befizetési kötelezettség. d) előző évek ktg-i tartalékának elszámolása 4224 → Előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása a vállalkozási tevékenység eredményét terhelő befizetési kötelezettség (pénzforgalmilag még nem rendezett összeg) kimutatására szolgál.
Kiadás kelte: 21 október, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.