Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Társadalomtudományok>Pszichológia>Az érzelmi intelligencia és fejlesztése

Az érzelmi intelligencia és fejlesztése

írta: titamilla86     Szerző: titamilla86
ª
 
Az érzelmi intelligencia és fejlesztése EQ = érzelmi kvóciens Daniel Goleman: Érzelmi Intelligencia. Háttér Kiadó Bp.,1995. ¨SIKER = érzelmeink megértése, szabályozása. ¨Definíciói: · Salovey és Mayer(1990) ® 4 képesség az érzelmek és az érzelmi információk felhasználására. · Goleman ® képességek, motivációs tényezők, és személyiségjegyek elegye. ® 5 lényeges eleme van. Az EQ összetevői 1. Nyelvi (linguistic) 2. Logikai – matematikai (logical-mathematical) 3. Zenei (musical) 4. Térbeli (spatial) 5. Testi – kinesztikus (bodily-kinesthetic) 6. Természeti (naturalist) 7. Interperszonális (interpersonal) ® képesség mások hangulatának, motivációinak, céljainak felismerésére 8. Intraperszonális (intrapersonal) ® képesség saját gondolataink, érzéseink észlelésére, felhasználására 9. Egzisztenciális/transzperszonális intelligencia Az érzelmi intelligencia modelljei Képességmodellek (ability models): EQ az érzelmek feldolgozásával kapcsolatos mentális képességek összessége. ® Pl.: Mayer és Salovey modellje Vegyes modellek (mixed models): az érzelmi intelligenciát érzelmekkel kapcsolatos képességek, személyiségvonások és hajlamok keverékeként definiálják. ® Pl.: Bar – On modellje EQ – feltételei 1. Érzelmeink kezelése = észlelés + kifejezés ® arc, zene, absztrakt forma 2. Problémamegoldás, döntéshozatal = érzelmeink mozgósítása 3. Érzelmek és üzeneteinek megértése = okok felismerése ® Pl.: idegesség, szorongás 4. Érzelmek irányítása, szabályozása Önszabályozás: képesség, amely lehetővé teszi, hogy kezelni tudjuk belső állapotainkat, impulzusainkat, erőforrásainkat. Az érzelmi kompetencia szerkezete Goleman alapján n Személyes (egyéni) kompetenciák Ezek határozzák meg, hogyan irányítjuk önmagunkat. n Érzelmek felismerése, én-tudatosság, önismeret n Érzelmek kezelése, önszabályozás n Motiváció n Szociális kompetenciák Ezek a társas kapcsolataink irányításában játszanak szerepet n Mások érzelmeinek felismerése, empátia n Kapcsolatirányító képesség Érzelmileg alkalmatlan szülői nevelési stílus ¨ Az érzelmek tökéletes semmibevétele ® „Majd elmúlik!” ¨ Túlzott engedékenység ® Rögtön elegyengetnek mindent. „Ne sírj, veszek neked cukorkát!” ¨ A gyerek érzelmeinek lenézése, rosszallása ® Megtiltják az érzelmek megélését. „Még visszabeszélsz?” Gyermekek szociális kompetenciája ¨ Felhívni magára a felnőttek figyelmét! ¨ Kiaknázni a felnőttekből adódó lehetőségeket! ¨ Társakhoz kapcsolódó érzések kifejezése! ¨ Vezetés, követés, utánzás képessége! ¨ Teljesítmény feletti büszkeség! ¨ Interakciók száma, milyensége Hiányos érzelmi nevelés következményei 1. Visszahúzódás, társas problémák 2. Szorongás, depresszió 3. Figyelem és gondolkodási problémák 4. Bűnözés, agresszió 5. Nárcizmus – egoizmus 6. Nemi identitási problémák Iskolaérettség 1. Önbizalom 2. Kíváncsiság 3. Céltudatosság 4. Önkontroll 5. Társas kapcsolódás képessége 6. Kommunikációs érzék 7. Együttműködés EQ fejlesztése 5 fő területe: ¨ Éntudatosság fokozása ® tisztában legyünk saját határainkkal. ¨ Önszabályozás elsajátítása ® képesek legyünk uralkodni negatív érzelmeinken, megbízhatóak, rugalmasak és találékonyak legyünk. ¨ Motiváltság fokozása ® mozgósítani tudjuk energiáinkat a cél elérése érdekében. ¨ Empátiás készség erősítése ® képesek legyünk kiigazodni mások érzelemvilágában, és ezt a képességünket fel tudjuk használni mások fejlesztésére.
¨ Társas készségek fejlesztése ® másokkal jó kapcsolatokat alakíthassunk ki. Az EQ fejlesztésének feltételei · Az intézmény tanulói közössége legyen együttműködő. Tanár – Diák –Szülő! · A felnőttek ismerjék saját EQ szintjüket. Önképzés ® esetmegbeszélés ® szupervízió Hogyan fejleszthető az EQ? ¨ Amatőr módon is fejleszthető ® meghallgatom a másikat, és beleélem magam a helyzetébe! Empátia! ¨ Értékeljék a szülők, ha a gyerek szociálisan éretten viselkedik! ¨ Segítse a pedagógus, hogy a gyerekek odafigyeljenek egymásra! ¨ Modellnyújtás (Nagy a pedagógus felelőssége!) ¨ Vállalatoknál, cégeknél tréningekkel fejlesztik az EQ-t Tréning: Csoportos tanulási forma, melyben túlnyomórészt a gyakorlásé a főszerep. · A tréningprogramok során az idő mintegy 15-20 %-át teszik ki előadások, elméleti blokkok, a többi interaktív tanulás (Pl.: kiscsoportos feladatmegoldás, brain storming, szerepjáték, szituációs gyakorlat,szimulációs játék, stb.). ¨ Szociális problémamegoldásra az élet minden területén szükség van! ¨ Szerepjáték/szerepcsere® drámajátékok ¨ Történetek megbeszélése Fejlesztési lehetőségek Szituációs játék – szerepjáték: ¨ hétköznapi élethelyzetek megjelenítése. ¨ témához igazítva (pl. Cégeknél, értékesítés, vezetői ismeretek, stb.) ¨ résztvevők színházszerűen életre keltik a megadott rövid ¨ párbeszédes szituációt. semleges visszacsatolásra (ld. Feed back)képet kapnak a rutinszerűen alkalmazott tudásuk és módszereik hatásfokáról egy "külső„ szemüvegen keresztül. Szociális kompetencia fejlesztése a tanórákon Iskolában proszociális viselkedés: korrektség, tisztesség, felelősség, megbízhatóság, kötelességtudat, tolerancia, szolidaritás, megérés, segítőkészség n Együttműködés n Szabálytartás n Önfegyelem n Önismeret n Stressz tűrés n Versengés n Tolerancia n Stresszkezelés ® testgyakorlatok, légzőgyakorlatok, irányított kreativitást, fantáziát serkentő gyakorlatok. Pl.:Rajzold le! Relaxációs módszerek ® Pl.:tesi óra, osztf. óra n Az emberi érzelmi különbözőségek tudatosítása, nyíltság megbecsülése. Pl. papírra írja fel mindenki a becenevét, tárgy-szimbólum, állat, növény. Minden korosztálynál elvégezhető. ® empátia n Kommunikációs gyakorlatok n Konfliktusmegoldás: „Face to face!” Panaszláda az osztályteremben. A tanár, a gyermek és a szülő tréningje ¨ Az első magyarországi gyermektréning AVP (2001 Debrecen) Susanna Eveson ® előzetes fogvatartásban lévő fiatalok részére. ¨ Az AVP módszer nemcsak gyermek, hanem felnőtt önismereti, konfliktuskezelési módszer.
Kiadás kelte: 02 január, 2008   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.