Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

A család szerepe

írta: lindajoy     Szerző: ismeretlen
ª
 
A CSALÁD FOGALMA, FUNKCIÓI, CSALÁDI ÉLETCIKLUSOK, CSALÁDI SZEREPEK ÉS VÁLTOZÁSAIK Az ideális modell szerint a család a legkisebb társadalmi egység, anyából, apából és legalább egy gyermekből áll – a hagyományos, nemek szerinti munkamegosztást mutatja, vagyis az apa a kenyérkereső és az anya otthon marad, főz, takarít és felelős a gyermeknevelésért. A család szó elégedett, harmonikus módon együtt élő felnőttek és gyermekek képét idézi fel. De a családok legalább annyira eltérőek, mint az őket alkotó egyének, ezért úgy kell a családra gondolnunk, mint a páciens által családnak tartott kapcsolatrendszerre. A család tagjai egymás életét befolyásolják. A család formái: a családforma a családtagok által a családhoz sorolt egyének szerves csoportja. Bár minden családnak van néhány közös problémája, az egyes családformák csak rájuk jellemző problémákkal küzdenek. - Kiscsalád: ez a család férjből, feleségből és egy vagy több gyermekből áll. A gyerekek jelenléte hatással van a család időbeosztására és gazdasági forrásaira. A gyermekek hiánya miatt a férj és feleség tanácsadóhoz vagy egészségügyi ellátáshoz fordulhat. - Nagycsalád: ez a család a kiscsalád tagjain kívül magában foglalja a rokonokat is. Minél zártabb a nagycsalád, annál nagyobb a befolyása az egészségügyi gondozásra. Ez a család sokszínű segítséget nyújt egészségügyi ellátásra szoruló családtagjainak. - Egyszülős (csonka) család: vagy úgy jön létre, hogy az egyik szülő kiválik a kiscsaládból halál, válás vagy elköltözés révén, vagy úgy, hogy egyedülálló személy gyermeket vállal vagy fogad örökbe. A különválás körülményei hatással vannak a családra – manapság leginkább válás miatt csonkul meg egy család. A csökkent pénzügyi és érzelmi források kedvezőtlen hatással vannak az egyszülős családok egészségére. - Vegyes család: úgy jön létre, hogy a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új kapcsolataikba. Az előző élethelyzetek és a változáshoz való alkalmazkodás mértéke hatással van az egészségre. Az újonnan létrehozott családszerkezetből származó feszültségek ronthatják a családtagok mentális egészségét. - Alternatív kapcsolatformák: a.) Több felnőttből álló háztartás. b.) Nemzedékeket átugró család (nagyszülők gondozzák az unokákat). c.) Közösségi csoportok gyermekekkel. d.) “Nem családok” (felnőttek egyedül élnek). e.) Élettársi közösség. f.) Homoszexuális párok A családoknak van szerkezetük és működési módjuk. A szerkezet és funkció szorosan összefügg, állandó kölcsönhatásban van egymással. A család szerkezete szervezetre épül, a kapcsolatok számosak és összetettek – egy feleség kapcsolatai pl. magukban foglalhatják a feleség-férj, anya-fiú, anya-lány kapcsolatot, s ezek mindegyike különböző feladatokat, szerepeket és elvárásokat foglal magában. A szerkezet fontossága fokozódhat vagy csökkenhet attól függően, hogy a család hogyan képes feldolgozni a mindennapi realitásként jelentkező kiszámítható és váratlan stresszorokat. A nagyon merev vagy a nagyon rugalmas szerkezet egyaránt káros lehet a családra számára. Merev szerkezet esetén ha megromlik a feladattal ellátott személy egészsége, akkor nagy teher hárul a családra, mivel senki mást nem találnak alkalmasnak az adott feladat elvégzésére.
A túlzottan nyitott szerkezet is problémákat okozhat – gyakran hiányzik az az alapvető kiegyensúlyozottság, amely krízis vagy gyors változás esetén automatikus cselekedetekhez vezet. A család működése
olyan folyamatokat foglal magában, amelyeket a család azértalkalmaz, hogy elérje céljait, a családtagok közötti kommunikációt, a célok kitűzését, a konfliktusmegoldást, a táplálkozást és a belső – külső források használatát. A reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az oktatási cél valamikor valamennyi család központi céljai közé tartozott. Ezek napjainkra változtak, de a pszichológiai támasz megléte igen fontos cél marad az élet folyamán. A célokat könnyebb megvalósítani, ha a kommunikáció világos és egyenes. Ugyanakkor a családoknak szükségük van arra, hogy hozzáférhető belső és külső segítségforrásokkal rendelkezzenek, és érteniük kell ezek kihasználásához is. Családi életciklusok, szerepek változásai:
- Családok között – egymáshoz nem kötött fiatal felnőttek: az egyén megkülönböztetése a vér szerinti szülei vonatkozásában. Intim kortárskapcsolat kialakítása. A munka terén megkeresi a maga útját. A házassági rendszer kialakítása. - Családok egyesülése házasságon keresztül, a frissen házasságot kötött pár: a nagycsalád és a barátokkal való kapcsolat átrendezése, hogy befogadhassa a házastársat. A házassági rendszer elrendezése, hogy helyet teremtsenek a gyermekeknek. - Család kisgyermekkel: szülői szerepek vállalása. A nagycsaláddal való viszony –beleértve a szülői és nagyszülői szerepeket is – átrendezése. Lazítanak a szülő-gyermek viszonyon, így a serdülők szabadabban mozognak a családból ki és be. - Család serdülőkkel: a középkorú szülő érdeklődése ismét a házasság és a karrier kérdése felé fordul. A saját szüleikkel egyre több gondjuk van. A házastársi kapcsolat ismét kétszemélyesé válik. A szülők és a felnőtt gyermekek között egyenrangú kapcsolat alakul ki. - Útnak indítani a gyermekeket, és elköltözni: a belső kapcsolatrendszerbe vők, menyek és unokák kerülhetnek. Szüleik rokkantságával és halálával kell szembenézniük. - Az élet hátralévő részében lévő család: Házassági rendszer kialakítása. Az öregedéssel járó hanyatlás közepette fen kell tartani az egyén vagy a pár működőképességét és érdeklődését. A középső nemzedék megsegítése fontosabbá válik. A családon belül érvényt szereznek az idős ember bölcsességének és tapasztalatainak, a legidősebb nemzedék támogatása tolakodás nélkül. Feldolgozzák a házastárs, testvérek, kortársak halált. Felkészül saját halálára, visszapillant életére, integrálja eseményeit.
Kiadás kelte: 16 május, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.